Construction

INSTOCK USED | 8-XE NÂNG NGƯỜI TADANO

 

Aplication is updating ...
Equipments is updating ...

 

XE NÂNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN CAO TADANO

DẠNG Z-BOOM

 

                  Nhà sản xuất:                  TANADO

                  Model :                            AW-250-2-81332

                  Số series:                        430455

                  Xuất xứ:                           Nhật Bản

                  Chiều cao làm việc:         25m

                  Nhiên liệu:                       Dầu    

                  Năm sản xuất:                 5/2006                

                  Tải trọng:                         450kg2 người