Địa chỉ: Số 10/8 Khu phố Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 28.6283.5368 - (Ext: 312) - Hotline: (+84) 919.124.557 - Fax: (+84) 28.6280.5577

Email: anna@hmc-vn.com - Website: http://www.hmc-vn.com - Taxcode: 3700 817 963